SJÄLVHJÄLPSPROGRAM FÖR DIG SOM SPELAR FÖR MYCKET OM PENGAR

Upplever du att ditt spelande tar för stor del av ditt liv? Har du börjat fundera på en förändring? Behöver du stöd i din process?NÅGOT FÖR DIG?

Programmet är till för dig som är 18 år eller äldre, har problem med överdrivet spelande och vill förändra din situation. Självhjälpsprogrammet innehåller både skriftliga frågor och övningar som hör samman med den del du jobbar i och det är därför viktigt att du både i tal och skrift behärskar det svenska språket någorlunda. Om du har ett pågående alkohol- eller drogmissbruk eller en allvarlig psykisk problematik bör du först söka annan hjälp för det.

SÅ GÅR DET TILL

  • Programmet är åtta veckor långt och består av totalt åtta delar
  • Du arbetar självständigt via internet
  • En gång i veckan samtalar du med en behandlare på telefon
  • Exempel på ämnen som tas upp är "Vilka olika faktorer utlöser och vidmakthåller spelande", "Att välja riktning i livet", "Olika sätt att hantera spelsug", "Meningsfulla aktiviteter"
  • Du får varje vecka övningsuppgifter som är relevanta för dig och det avsnitt du jobbar med

ETIK, INTEGRITET OCH SÄKERHET

Hela arbets- och forskningsgruppen har tystnadsplikt och all information kommer att sekretesskyddas. Ingen utomstående kommer alltså få veta att du har deltagit eller hur du svarat, dessutom sammanställs all information i avidentifierad form. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i programmet.

AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR

Startavgiften är 1750 kr plus moms. Då ingår informations- och bedömningssamtal samt den första delen i självhjälpsprogrammet. Därefter är kostnaden 850 kr plus moms per del.

I vissa fall kan socialtjänsten eller din arbetsgivare hjälpa till med finansiering. Kontakta oss för mer information – det är alltid gratis att fråga!

Anki Edlund

Ann-Katrin Edlund är utbildad KBT-terapeut och har arbetat som samtalsstöd sedan programmets start 2004.Bygger på forskning

Programmet vilar på en teoretisk bas med metoder från kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivational interviewing (MI).

Läs mer om KBT »
Läs mer om MI »Jag är intresserad av att gå behandlingen


(FRIVILLIGT)(FRIVILLIGT)